Yize Wu

November 1, 2022


Yize Wu
joining us as a MRes student in Interdisciplinary Chemistry, Yize joins us to work on biohybrid nanopores.

Yize Wu - November 1, 2022 - Mark Wallace